نیکان فلز پاسارگاد شرق نسخه اودو 15.0+e-20230405

اطلاعات درباره‌ی نیکان فلز پاسارگاد شرق instance of Odoo, the ERP متن باز.

نصب برنامه‌ها

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
انبار
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
تولید
سفارشات تولیدی و صورت مواد اولیه
استودیو
برنامه های Odoo خود را ایجاد و سفارشی کنید
اسناد
Document management
مرخصی
Allocate PTOs and follow leaves requests
استخدام
کانال فروش استخدام خود را رهگیری کن
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
امضا
Send documents to sign online and handle filled copies
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
قرار ملاقات ها
Allow people to book meetings in your agenda
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
مشاغل آنلاین
روند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند

Installed Localizations / Account Charts

Account Automatic Transfers Demo Data
عمومی - حسابداری
Iran - Account Report
Iran Account Report
Iran - Base
Iran Base Calendar
Iran - Calendar
Iran Localization of Events Organization
Iran - Events Organization
Iran Localization of Events Organization
Persian font
change defult font to nice persian font
Iran - Sale
Iran Localization of Events Organization
Iran - SMS
Iran Localization of SMS
Iran - Stock
Iran Localization of Events Organization
Iran - Web
Localization/Iran
Iran - Web Gantt
Iran Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Web Gantt