نیکان فلز پاسارگاد شرق نسخه اودو 15.0+e-20230405

اطلاعات درباره‌ی نیکان فلز پاسارگاد شرق instance of Odoo, the ERP متن باز.

نصب برنامه‌ها

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
انبار
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
تولید
سفارشات تولیدی و صورت مواد اولیه
استودیو
برنامه های Odoo خود را ایجاد و سفارشی کنید
اسناد
Document management
مرخصی
Allocate PTOs and follow leaves requests
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
قرار ملاقات ها
Allow people to book meetings in your agenda
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند

Installed Localizations / Account Charts

Account Automatic Transfers Demo Data
عمومی - حسابداری
Iran - Account Report
Iran Account Report
Iran - Base
Iran Base Calendar
Iran - Calendar
Iran Localization of Events Organization
Iran - Events Organization
Iran Localization of Events Organization
Persian font
change defult font to nice persian font
Iran - Sale
Iran Localization of Events Organization
Iran - SMS
Iran Localization of SMS
Iran - Stock
Iran Localization of Events Organization
Iran - Web
Localization/Iran
Iran - Web Gantt
Iran Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Web Gantt